210 68 98 409
Φλέμινγκ 20, Μαρούσι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης

Πρόεδρος: Ελένη Καρακώστα
Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Παπαστεφάνου
Πρώην Πρόεδρος: Βασίλειος Λυκομήτρος
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Μπρότης
Ταμίας: Ευθύμιος Σαμολαδάς
Μέλη: Παναγιώτης Ζουμπούλης
  Αριστείδης Πρασσάς
  Νικόλαος Χαυτούρας
  Θωμάς Αποστόλου