Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βλάχος
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γελαλής
Πρώην Πρόεδρος: Θεόδωρος Β. Γρίβας
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Μακρυγιαννάκης
Ταμίας: Αβραάμ Πλουμής
Μέλη: Κωνσταντίνος Κουζέλης
  Βασίλειος Λυκομήτρος
  Ιωάννης Μπαλογιάννης
  Σωτήρης Παπαστεφάνου

Social media