Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης Διοικητικό Συμβούλιο 2016

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Γρίβας
Πρώην Πρόεδρος: Αχιλλέας Μπούντης
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Μακρυγιαννάκης
Ταμίας: Αβραάμ Πλούμης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βλάχος
  Ιωάννης Γελαλής
  Κωνσταντίνος Κουζέλης
  Βασίλειος Λυκομήτρος

Social media